ˆ

Azbest

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o możliwości dofinansowania demontażu pokryć dachowych zawierających azbest w 2019 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-23 16:47:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Świdnica ogłasza wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica. Właściciele nieruchomości, którzy zamierzają skorzystać z dofinansowania w 2019 roku powinni złożyć wstępny wniosek do Urzędu Gminy Świdnica do dnia 28 lutego 2019 roku. Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Świdnica, pokój nr 9. Wszelkich informacji na ten temat można uzyskać pod nr tel.: 68/32 73 115 wew. 140 w Referacie Gospodarki i Rozwoju.
 
Prace będą wykonywane pod warunkiem przyznania dotacji w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
 
W przypadku otrzymania dofinansowania przez Gminę Świdnica, WFOŚiGW i NFOŚiGW pokryje 100% kosztów demontażu, odbioru, transportu i utylizacji zdemontowanych wyrobów azbestowych. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych ponoszą właściciele nieruchomości we własnym zakresie.
 
Wniosek o dofinasowanie dostępny jest w BIP - link

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Mrozik Data wytworzenia informacji: 2019-01-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Mrozik Data wprowadzenia do BIP 2019-01-23 16:47:23
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2019-01-23 16:47:27
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2019-01-29 14:48:27
Artykuł był wyświetlony: 713 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA o przyznaniu dofinansowania Gminie Świdnica na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica w 2018r.”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-07 14:35:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Świdnica informuje, że na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica w 2018r.” finansowanego w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: „SYSTEM-Wsparcie działań ochrony środowiska
i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych  Część 1) usuwanie wyrobów zawierających azbest”, zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 6.806,79 zł ze środków  Narodowego Funduszu  Ochrony  Środowiska i  Gospodarki Wodnej  w Warszawie,
stanowiącej 100% kosztów kwalifikowanych zadania.
 
W trakcie realizacji zadania z terenu gminy w roku 2018 usunięto 1005 m2 wyrobów zawierających azbest, o łącznej masie 16 Mg.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Krynicka Data wytworzenia informacji: 2018-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Krynicka Data wprowadzenia do BIP 2018-11-07 14:35:56
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2018-11-07 14:36:00
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2018-11-07 14:35:59
Artykuł był wyświetlony: 1279 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Materiały Informacyjne o szkodliwości azbestu oraz możliwości usuwania - ulotka przygotowana w ramach realizacji zadań wynikających z "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski" na zlecenie Ministra Gospodarki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-08 10:44:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Mrozik Data wytworzenia informacji: 2016-09-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Mrozik Data wprowadzenia do BIP 2016-09-08 10:44:10
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2016-09-08 10:44:14
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2016-10-27 09:05:18
Artykuł był wyświetlony: 5442 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o możliwości dofinansowania demontażu pokryć dachowych zawierających azbest w 2018 roku.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-25 11:11:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy Świdnica informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w 2018 roku planuje dofinansowanie przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest złożenie wniosku przez Gminę do WFOŚiGW. W przypadku otrzymania dofinansowania przez Gminę Świdnica, WFOŚiGW i NFOŚiGW pokryje 100% kosztów demontażu, odbioru, transportu i utylizacji zdemontowanych wyrobów azbestowych. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.
Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest ujęcie danej nieruchomości w inwentaryzacji (będącej w posiadaniu tut. Urzędu) wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Świdnica.
Właściciele nieruchomości, którzy zamierzają skorzystać z dofinansowania w 2018 roku powinni złożyć wstępny wniosek do Urzędu Gminy Świdnica do dnia 20 lutego 2018 roku. Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Świdnica, pokój nr 9. Wszelkich informacji na ten temat można uzyskać pod nr tel.: 68/32 73 115 wew. 131 w Referacie Gospodarki i Rozwoju.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Mrozik Data wytworzenia informacji: 2018-01-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: agn Data wprowadzenia do BIP 2018-01-25 11:11:13
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2018-01-25 11:11:19
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2018-01-25 11:11:19
Artykuł był wyświetlony: 3242 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA o przyznaniu dofinansowania Gminie Świdnica na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica w 2017r.”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-23 10:51:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

   Gmina Świdnica informuje, że na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica w 2017r.” finansowanego w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: SYSTEM-Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW część 1) usuwanie wyrobów zawierających azbest, zostało przyznane dofinansowanie (umowa dotacji nr 2017/OZ-po-az/141/D).
Gmina Świdnica na realizację zadania otrzymała 16.787,03zł, co stanowi 100% dofinansowania, w tym:

    8.393,51 zł - 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
    8.393,52 zł - 50% kosztów kwalifikowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
 
W trakcie realizacji zadania z terenu gminy usunięto 1524,5 m2 wyrobów zawierających azbest, o łącznej masie 31,89 Mg.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Rawdanis Data wytworzenia informacji: 2017-11-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Rawdanis Data wprowadzenia do BIP 2017-11-23 10:51:02
Wprowadził informację do BIP: Robert Fidos Data udostępnienia informacji: 2017-11-23 10:52:17
Osoba, która zmieniła informację: Robert Fidos Data ostatniej zmiany: 2017-11-23 10:52:17
Artykuł był wyświetlony: 3662 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-10 08:39:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

http://bip.swidnica.zgora.pl/system/obj/3300_164a.pdf

INFORMACJA o przyznaniu dofinansowania Gminie Świdnica na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świdnica w 2016r.”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-27 09:06:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Świdnica informuje, że na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świdnica w 2016r.” finansowanego w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: SYSTEM-Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW część 1) usuwanie wyrobów zawierających azbest, zostało przyznane dofinansowanie (umowa dotacji nr 2016/OZ-po-az/061/D).
Gmina Świdnica na realizację zadania otrzymała 14.077,08 zł, co stanowi 99,50% dofinansowania, w tym:
  • 7.038,54 zł - 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
  • 7.038,54 zł - 50% kosztów kwalifikowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
 
W trakcie realizacji zadania z terenu gminy usunięto 2610 m2 wyrobów zawierających azbest, o łącznej masie 37,48 Mg.
 
                             
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Mrozik Data wytworzenia informacji: 2016-10-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Mrozik Data wprowadzenia do BIP 2016-10-27 09:06:32
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2016-10-27 09:06:35
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2016-10-28 08:49:24
Artykuł był wyświetlony: 5215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O USUWANIU AZBESTU Z TERENU GMINY ŚWIDNICA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-06 09:58:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Świdnica w 2016 roku przystąpiła do realizacji zadania pn.:„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica w 2016r.” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
Obecnie na terenie Gminy zakończono prace polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest, a także odbieraniu zdemontowanych wyrobów zawierających azbest od właścicieli. Wszystkie prace prowadzone były firmę „EXITO” Grzegorz Marek, ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Informacja o usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica w 2016r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-08 10:43:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję wszystkich mieszkańców gminy Świdnica, zainteresowanych usunięciem pokryć dachowych zawierających azbest, że gmina Świdnica pokrywa koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją jak również załadunkiem i transportem azbestu już zdemontowanego. 
Osoby zainteresowane usunięciem odpadów w 2016r powinny pisemnie, w terminie do 20 stycznia 2016r. poinformować tut. urząd o takiej potrzebie.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu