ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2004-06-22 10:00:23 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA Nr III/16/99
UCHWAŁA   Nr III/16/99
Rady   Gminy   Świdnica
z dnia 29 kwietnia 1999r.
 
 

w sprawie powołania Zespołu Szkół w Świdnicy.

 

Na podstawie art.62 ust.l ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 1996r. Nr 67, poz.321 z póź.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 1996r.Nr 13,poz.74 z póź.zm.) –

 

uchwala się, co następuje:

 

§1

Powołuje się Zespół Szkół w Świdnicy, w skład którego wchodzą:

  1. Gimnazjum w Świdnicy
  2. Szkoła Podstawowa w Świdnicy

-        punkt filialny w Koźli Szkoły Podstawowej w Świdnicy o strukturze organizacyjnej klas I-III.

 

§2

Obwód Zespołu Szkół w Świdnicy określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§3

Organizację szkoły określa statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Świdnica.


§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 1999r. i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2001 roku.

 
Pobierz dane XML Tytuł nie wyświetlany dla informacji Drukuj informację Tytuł nie wyświetlany dla informacji
« powrót do poprzedniej strony