ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA POWOŁUJĄCA ZSwŚ

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2004-06-22 10:00:23 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA   Nr III/16/99 Rady   Gminy   Świdnica z dnia 29 kwietnia 1999r. 
 w sprawie powołania Zespołu Szkół w Świdnicy.
 
   Na podstawie art.62 ust.l ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 1996r. Nr 67, poz.321 z póź.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 1996r.Nr 13,poz.74 z póź.zm.) – uchwala się, co następuje:
 
§1
Powołuje się Zespół Szkół w Świdnicy, w skład którego wchodzą:
  1. Gimnazjum w Świdnicy
  2. Szkoła Podstawowa w Świdnicy
-        punkt filialny w Koźli Szkoły Podstawowej w Świdnicy o strukturze organizacyjnej klas I-III.
 
§2
Obwód Zespołu Szkół w Świdnicy określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§3
Organizację szkoły określa statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Świdnica.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 1999r. i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2001 roku.
« powrót do poprzedniej strony