ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-09-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie Statutu Gminy Świdnica LVII/331/2018 Obowiązujący
2 2018-09-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu przydziału mieszkań socjalnych na terenie gminy Świdnica LVII/330/2018 Obowiązujący
3 2018-09-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Świdnica w latach 2018-2022” LVII/329/2018 Obowiązujący
4 2018-09-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla mieszkańców gminy Świdnica oraz mieszkańców innej gminy LVII/328/2018 Obowiązujący
5 2018-09-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone LVII/327/2018 Obowiązujący
6 2018-09-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie stwierdzenia zgodności ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone LVII/326/2018 Obowiązujący
7 2018-09-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Świdnica – obręb Świdnica LVII/325/2018 Obowiązujący
8 2018-09-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie stwierdzenia zgodności ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Świdnica – obręb Świdnica LVII/324/2018 Obowiązujący
9 2018-09-13 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Świdnica. LVI/323/2018 Obowiązujący
10 2018-09-13 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2018-2029. LVI/322/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu