ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIV/396/2023 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania
Nr aktu prawnego
LIV/396/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIV/395/2023 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
LIV/395/2023
Status
Oczekujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIV/394/2023 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
LIV/394/2023
Status
Oczekujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIV/392/2023 w sprawie przekazania wniosku według właściwości
Nr aktu prawnego
LIV/392/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIV/391/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Świdnica na lata 2023-2033
Nr aktu prawnego
LIV/391/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIV/390/2023 w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LIV/390/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIII/389/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego
Nr aktu prawnego
LIII/389/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIII/388/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/225/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie opłat cmentarnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
LIII/388/2023
Status
Oczekujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIII/387/2023 w sprawie zmiany do uchwały nr II/7/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy
Nr aktu prawnego
LIII/387/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-04-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LIII/386/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków
Nr aktu prawnego
LIII/386/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji