ˆ

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy

Szczegóły informacji

UCHWAŁA POWOŁUJĄCA ZSwŚ

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2004-06-22 09:58:50 Informacja ogłoszona dnia 2004-06-22 10:00:23 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA   Nr III/16/99 Rady   Gminy   Świdnica z dnia 29 kwietnia 1999r. 
 w sprawie powołania Zespołu Szkół w Świdnicy.
 
   Na podstawie art.62 ust.l ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 1996r. Nr 67, poz.321 z póź.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 1996r.Nr 13,poz.74 z póź.zm.) – uchwala się, co następuje:
 
§1
Powołuje się Zespół Szkół w Świdnicy, w skład którego wchodzą:
  1. Gimnazjum w Świdnicy
  2. Szkoła Podstawowa w Świdnicy
-        punkt filialny w Koźli Szkoły Podstawowej w Świdnicy o strukturze organizacyjnej klas I-III.
 
§2
Obwód Zespołu Szkół w Świdnicy określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§3
Organizację szkoły określa statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Świdnica.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 1999r. i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2001 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2004-06-22 09:58:50
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2004-06-22 09:58:50
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2004-06-22 10:00:23
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2019-01-18 12:14:33
Artykuł był wyświetlony: 7161 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica