ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-10-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:13:32 Edycja elementu informacja Statut
(widoczna od 1970-01-01 00:00:00 do 2070-01-01 00:00:00)
Krzysztof Noga
20:13:06 Edycja elementu informacja Statut Gminy
(widoczna od 2018-11-16 00:00:00)
Krzysztof Noga
11:48:06 Edycja elementu załącznik do informacji Statut Gminy Krzysztof Noga
11:46:04 Upublicznienie elementu informacja Statut Gminy Krzysztof Noga
11:43:02 Edycja elementu informacja Statut
(widoczna od 1970-01-01 00:00:00 do 2070-01-01 00:00:00)
Krzysztof Noga
09:15:31 Edycja elementu informacja Zawiadamiam strony o przesłaniu do zaopiniowania wniosku z dnia 31 sierpnia 2018r., uzupełnionego dnia 28 września 2018r. i 10 października 2018r. pani Marty Sawczyńskiej – ESKO CONSULTING Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 19, 65-545 Zielona Góra, działającej z upoważnienia Zakładu Usług Komunalnych, ul. Długa 25, 66-008 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Robert Fidos
08:55:31 Edycja elementu informacja Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2, art. 78 i 87 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2017r.Dz.U. poz. 1405 ze zm.) oraz 10 § 1 i 106 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2017r. Dz.U., poz. 1257 ze zm.) proszę o zaopiniowanie i stwierdzenie czy istnieje konieczność nałożenia na Inwestora – Zakład Usług Komunalnych, ul. Długa 25, 66-008 Świdnica obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Robert Fidos

Zmiany z dnia: 2018-10-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:49:29 Upublicznienie elementu informacja Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2, art. 78 i 87 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2017r.Dz.U. poz. 1405 ze zm.) oraz 10 § 1 i 106 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2017r. Dz.U., poz. 1257 ze zm.) proszę o zaopiniowanie i stwierdzenie czy istnieje konieczność nałożenia na Inwestora – Zakład Usług Komunalnych, ul. Długa 25, 66-008 Świdnica obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Robert Fidos
14:40:09 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE Robert Fidos
14:33:50 Edycja elementu informacja Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Robert Fidos

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu